Ylenkatse
Loading…

Leila Sarola: Ylenkatse

2008, valokuva, 80 x 115 cm.