Anitta Ruotsalainen

Perustiedot

s. 1961, Helsinki
Kuvataiteilija, Taidemaalari
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +358405293625

Oma esittely

Vuosien aikana erilaiset asumisen ja olemisen paikat, tilat ja rakennukset ovat muodostuneet tärkeäksi lähdemateriaaliksi taiteelleni. Materiaalin käsittelyssä on tärkeää se,
miten havaintoni tulkitsee kokemusta ja mitä katsomisessa tapahtuu.

Maalaustaiteessa työskentelyäni on ruokkinut lapsuuden ja nuoruuden olinpaikkojen topografia - kotikulmien kadut sekä asuntojen huonejärjestykset. Maalauksissani esille tulevat tilat ovat joko todellisia tiloja tai mielen sisätiloja. Todellinen tila on viivoin esitetty katos tai rakennelma kuten porras. Viivalla piirretty kaari rajaa vuorostaan mielen
maailmaa. Näillä keinoilla sijoitan maalauksiini tilan ihmisen paikasta. Työskentelyni problematiikka ja kiinnostavuus itselleni rakentuu yhtä paljon havainnosta työskentelyn ympäriltä kuin taidehistorian tulkinnoista. Haen
yhtäläisyyksiä rakennetusta ympäristöstä, eri aikakausien rakennuksista maalaushetken tilanteessa syntyneelle aineistolle tai rakennan siltaa maalauksessa vaikka renessanssin ja ruutuasemakaavan välille. Koen
mielekkäänä faktoihin perustuvan materiaalin varioimisen maalaushetken tilanteisiin.

Maalaushetken aikana tiedot ja teoriat pysyvät taka-alalla ja kuvapinta on avoin maalaustilanteessa tapahtuville asioille. Annan kuvalle mahdollisuuden syntyä vapaana tietoisesta tulkinnasta. Annan erilaisten aistihavaintojen tehdä merkityksiä. Ne ovat perusta, jolle taiteen tutkiminen ja teorioiden luominen voidaan rakentaa. Maalaus syntyy välittömässä tunteessa, jossa tietoisuus on kaukana, mutta ymmärtäminen syvällistä. Lopullinen muoto ja värisävyt pulpahtavat esiin maalausprosessin aikana. Maalausteni kielioppia on kaikki se, mitä maalaustyön aikana ja valmista maalausta tarkastellessa tapahtuu: väriä värin päälle, pursotusta, pyyhkimistä, ajatuksellista ruuhkaa, katsomista, kuvapinnan jäsentämistä ja ongelman ratkaisuun pyrkimistä. Maalauksissani yhdistän perinteisiä tapoja, kuten kananmunatemperaa, öljyväriä, kangasta, levyä ja luovasti
ja innovatiivisesti uusimpia materiaaliratkaisuja, kuten teollisuusmaalia ja puulautojen käyttöä. Maalaukseni syntyvät sekä spontaanisti että tarkkaan harkittujen värimääritysten kautta. Maalauksella on peruslähtökohtansa ja maalaus on tulkinta ympäristöstä; sisältä ja ulkoa. Maalaus antaa
mahdollisuuden kotiintuloon, niin, että voi vahvistaa käsitystä inhimillisestä todellisuudesta.

Maalauksieni fokuksia voivat olla pöytä, tuoli, kellari, vintti, seinä, ovi, ikkuna, komero tai sosiaalinen tila. Koloristisesti tuotetuissa maalauksissa on usein hieroglyfimäisesti muutamilla viivoilla piirrettyjä elementtejä luomassa vaikutelmaa huoneesta, ihmisen sosiaalisen elämän tilasta. Maalaustaiteelleni on ominaista ekspressiivinen lataus väreissä, viivassa ja piirroksellisessa osuudessa.

Työskentelyssäni, maalaamisen ohella, käytän myös muita kuvan
ongelmanratkaisuun vieviä materiaaleja. Näitä ovat minulle erilaiset esineet ja kappaleet. Kerään esineitä löytöinä tai ostan esineen, jonka visuaalisuus herättää mielenkiintoni. Rikon esineen ja lähden rakentamaan sitä uusin keinoin. Yhdistän siihen toisistaan poikkeavia materiaaleja ja teen
kokeiluja. Kolmiulotteinen teos tuo esille käsialaa yhtälailla kuin maalauskin ja on aina tulkinta työstämästäni aiheesta. Olen myös utelias ajoittain toteuttamaan teoksia ympäristöön. Silloin niille on tyypillistä tietty paikkasidonnaisuus, mutta usein sijoitan ne erilaisiin ympäristöihin uusissa muodoissa.

Näyttelytoimintani on ollut aktiivista 1990 alusta lähtien. Minulla on ollut vuosittaisia yksityis-, ryhmä-, ja yhteisnäyttelyitä, ulkomaisia näyttelyitä Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa. Teoksiani on julkisissa kokoelmissa, kuten
Porvoon, Lahden ja Orimattilan kaupunki, Wihurin rahasto, Valtion taidekokoelmat. Vuonna 2007 toteutin Porvoon Keskuskoulun ruokasalin seinälle 10 osaisen maalauksen ja 2008 sijoituin kunniamaininnalla Porvoon Sairaala seinäteos kilpailussa.

Olen toiminut aktiivisesti paikallisessa kulttuuritoiminnassa ja valtakunnallisessa jäsenjärjestötoiminnassa.
Näytä biografia

Ajankohtaista

Työskentelen ateljeellani Helsingin Kalasatamassa, Ateljeesäätiön taiteilijatalossa. Käytän erilaisia tekniikoita luovassa työssäni. Pastellit, akryylit, hiili ja rakentelu johdattavat usein öljyvärimaalauksien syntymiseen. Maalauksessa värillä on päärooli, joka tuo esille erilaisia aiheita. Työskentelyssäni syntyy ajoittain myös taiteilijakirjoja.

Luovan työn lisäksi toimin toista kautta luottamustehtävässä Helsingin Taiteilijaseuran puheenjohtajana.

Bio

Anitta Inga-Maj Ruotsalainen on porvoolainen taidemaalari ja kuvataiteilija. Ruotsalainen työskentelee Suomen Taiteilijaseuran ateljeessa Helsingissä. Hänellä on ollut työhuone myös Porvoon Taidetehtaalla.

Ruotsalainen muutti Helsingistä Porvooseen 12-vuotiaana. Hän kiinnostui kuvataiteesta keskikoulun kuvaamataidonopettajan Kaija-Riitta Iivosen avulla ja kävi lukiovuosinaan tämän kursseilla Porvoon kansalaisopistossa. Ylioppilaaksi päästyään Ruotsalainen opiskeli Vapaassa TaidekoulussaHelsingissä. Hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä oli 1991 galleria Johan S:ssä Porvoossa. Borgåbladetissa Gustaf Widen luonnehti Anitta Ruotsalaisen värimaalausta pakkomielteisenä, joka selvästikin antaa lupauksen maalauksen voimasta. Vuosina 1994–1997 Ruotsalainen opiskeli Lahden Taideinstituutissa ja suoritti kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkinnon.

Vuonna 2004 Ruotsalainen suoritti Kuvataideakatemiassa kuvataiteen maisterin tutkinnon. Jatko-opintoja Ruotsalainen on tehnyt Turun Taideakatemiassa suorittamalla julkisen taiteen erikoistumisopinnot.

Ruotsalainen on toiminut aktiivisesti paikallisissa taiteilijaseuroissa ja yhdistyksissä sekä valtakunnallisessa taiteilijajärjestön hallitustehtävissä. Ruotsalainen valittiin kaudeksi 1995-1996 Lahden Taiteilijaseuran puheenjohtajaksi. Taina Salakka-Kontunen kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomissa, miten Ruotsalainen korostaa aktiivisuutta ja nostaa ahkeruuden yhdeksi peruselementiksi taiteilijoiden työskentelyssä. Kirjoituksessa tulee esille myös Ruotsalaisen korostama keskustelujen avoimuus. Porvoon Taideyhdistyksen puheenjohtajaksi Ruotsalainen valittiin kaudelle 2004-2005.  Taideyhdistyksen puheenjohtajakautena Ruotsalainen otti useasti kantaa taiteilijoiden toimeentulosta ja taiteen määrärahoista.  Ruotsalainen toimi Taidemaalariliiton hallitusjäsenenä 2010-2013. Ruotsalainen edusti Taidemaalariliittoa Suomen Taiteilijaseuran hallituksessa 2012-2013. Ruotsalainen toimi myös Taidemaalariliiton varapuheenjohtajana 2011-2013. Muita edustustehtäviä ovat olleet Taiteilijaseuran Edustajisto 2006-2008, 2010-2013 ja Taidemaalariliiton jäsenvalintalautakunta 2002-2003, Lahden Taiteilijaseuran näyttelytoimikunta 1995-1996, Kirkkopalvelujen kuvataidelainaamo Secco 2006-2008, jossa Ruotsalainen toimi teosasiantuntijana. Pitkän hallitustyön Ruotsalainen teki Porvoon Taidetehtaan Säätiön hallituksessa vuosina 2004-2012. Vuosina 2013-2015 Ruotsalainen toimi Suomen Taideakatemian Säätiön hallituksessa.ja Taiteilijakoti Lallukan Säätiön hallituksessa hän ollut vuodesta 2013 alkaen ja toinen jatkuva luottamustoimi on Helsingin Taiteilijaseuran puheenjohtaja, vuodesta 2017 alkaen.

Ruotsalainen maalaa pääasiallisesti öljyväreillä kankaalle, mutta käyttää myös muita materiaaleja kuvan luonteen niin vaatiessa. Pessi Rautio luonnehti Ruotsalaista Helsingin Sanomissa täysveriseksi maalariksi, jonka teoksissa maalin oleminen saa pääroolin. Ruotsalainen on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä muun muassa Helsingissä ja Lahdessa. Ruotsalaisen tuotantoa on myös ollut esillä lukuisissa ryhmä- ja yhteisnäyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ruotsalaisen teoksia on hankittu muun muassa Kauniaisten Työväen Akatemian, Orimattilan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän, Orimattilan, Porvoon ja Lahden kaupunkien, Wihuri Säätiön ja  Ruotsalainen on sijoittunut myös taidSuomen valtion taidekokoelmiin. Taidekilpailuissa ensimmäinen sijoitus Porvoon Keskuskoulun ruokasalin seinäkilpailussa teoksella Ratsastamassa ritarilinnan puistossa -maalaussarja ja kunniamaininta Porvoon sairaalan teoskilpailussa 2008. Ruotsalaisen julkisia teoksia on myös Ainon ja Wäinön talkootanssi -seinäreliefiteos Turun Hirvensalossa Vason rakennuttamassa rivitalon päädyssä.

Ruotsalaisen harrastuksiin on kuulunut ikonimaalaus, josta on muodostunut myös ajoittain osa työtä. Ruotsalaisen ikoneita on ollut esillä näyttelyissä ja Ruotsalainen on ohjannut myös ikonimaalauspiiriä.

Ruotsalainen on mukana Plankko taiteilijaryhmässä, jonka jäsenet toteuttavat itsenäisesti ja yhdessä erilaista näyttelytoimintaa.

Ruotsalainen on toteuttanut useita näyttelyitä yhdessä kuvataiteilija Leena Illukan kanssa ja tehnyt yhteistyötä kuvataiteilija Paula Salmelan kanssa.