Maria Huhmarniemi

Perustiedot

s. 1977, Rovaniemi
Installaatiotaiteilija
Asuinpaikka: Rovaniemi

Yhteystiedot

Oma esittely

Työskentelen kuvataiteilijana käsitellen pohjoiseen liittyviä kysymyksiä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ympäristöasioita, kuten ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ympäristövastuullisuutta, -politiikkaa ja -etiikka. Usein tartun aiheeseen, jonka pohtimiseen tunnen itse tarvetta. Käsitys ja mielipide poleemisesta aiheesta selkeytyvät työskentelyn aikana. Sitoudun soveltavaan estetiikkaan: taide on oppimisen, tuntemisen, ajattelun ja keskustelun väline. Teokseni ovat tietyllä tavalla journalistisia: pyrin nostamaan esiin jonkun ajankohtaisen asian, taustoittamaan sitä ja avaamaan aiheeseen erilaisia näkökulmia teoksen kautta.
Näytä biografia

Ajankohtaista

Työskentelen Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelman projektipäällikkönä. Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma kouluttaa taiteilijoita, jotka voivat suunnitella ja toteuttaa muun muassa matkailualan yrittäjille paikalliseen kulttuuri- ja kertomaperinteeseen perustuvia elämysympäristöjä, kehittää niihin liittyviä palvelutuotteita, toimia erilaisten taidetapahtumien organisoijina tai olla mukana muissa tapahtumissa visuaalisen alan asiantuntijoina.

Toimin nyt myös Lapin taiteilijaseuran puheenjohtajana. Seuraan kuuluu yli 90 lappilaista ammattitaiteilijaa. Seura järjestää yhteisnäyttelyitä ja taidehankkeita. Seura ylläpitää Rovaniemellä Galleria Napaa, kuukauden taiteilija -näyttelyjä Kulttuuritalo Korundissa sekä kausittaista taidelainaamoa Kauppakeskus Revontulessa.

Bio

Maria Huhmarniemi on syntynyt Rovaniemellä vuonna 1977. Hän on valmistunut Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta vuonna 2002 ja työskennellyt valmistumisestaan lähtien tiedekunnassa projektitehtävissä ja yliopistonlehtorina. Vuonna 20011-2012 hän työskentelee muun muassa kansainvälisen Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelman projektipäällikkönä.

Maria Huhmarniemen taiteen ilmaisukeinoja ovat tilateokset, installaatiot ja valokuvaus. Hänen teostensa teemoja ovat muun muassa kulttuurienvälisyys ja ihmisten suhde ympäristöönsä. Teosten taustatyö sisältää usein haastatteluja, dokumentointia ja tiedon keruuta.

Huhmarniemi valmistelee väitöskirjaa Lapin yliopistoon. Väitöskirjan ensimmäisessä taiteellisissa osioissa hän on käsittelyt uhanalaista perhoslajia, apilakirjokääriäistä, joka uhkaa jäädä vesivoiman rakentamisen alle. Toinen taiteellinen osa käsitteli arvoja ja merkityksiä, jotka liittyvät metsämarjojen poimintaan. Väitöskirjan kirjallisessa osassa hän käsittelee aktivismin, nykytaiteen ja luonnontieteen yhteistyötä.

Keskeisimpiä näyttelyitä viime vuosilta ovat:
Halikonlahti Green Art Salon taidemuseon veturitallissa, 2011
Lappia! Lapin aluetaidenäyttely Kemin taidemuseossa, 2011
SilvrettAteljee symposium ja näyttelyt Itävallassa, 2010-2011
Barents Ideal Cities –projekti Timo Jokelan kanssa Murmanskissa, Tromsassa ja Rovaniemellä, 2009
Marjamatkat näyttely Arktikumissa, 2011.

Maria Huhmarniemi on Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja. Hän kuuluu Muu ry:hyn sekä Suomen biotaiteen seuraan.