Marko Acton Saarelainen

Perustiedot

s. 1975, Espoo
Graffititaiteilija
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Oma esittely

Aloitin graffititaiteen parissa 1989-1990. Rakastuin hyvin aikaisessa vaiheessa sen omaehtoisuuteen, nopeaan toteutustapaan, anarkistisuuteen ja sääntöjä kumartelemattomaan asenteeseen. Samalla siinä oli kuitenkin hyvin tiukat, mutta selkeät raamit sille, mitä ja miten sen parissa voi tai pitäisi toimia. Ristiriita, jonka yhä tänä päivänä koen tarpeeksi mielenkiintoisena, että innostusta riittää sen parissa työskentelyyn.

Vaikkei sitä teoksistani aina suoraan näekään, heavy musiikilla on hyvin voimakas rooli taiteeni tekemiseen. Ammennan siitä niin inspiraatiota kuin saan siitä "polttoaineeksi" alkukantaista energiaa. Jota pyrin kanavoimaan tavalla tai toisella maalauksiini. Alkukosketuksen molempiin sain jo 80-luvun puolivälissä.

Graffitin sanomahan on aina hyvin yksinkertainen: tekijänsä nimimerkki koristeellisesti esitettynä, oman alan vakiintunutta muotokieltä käyttäen. Ja nimimerkki esitetään aina kirjaimin tai kirjaimia mukailevin tavoin. Tämä omaehtoinen katutypografia, spraymaalein (ja tätä nykyä muillakin maalausvälinein) toteutettu kirjainmuotoilu on itselleni edelleen taiteellisen työskentelyni ydin. Jonka pääosassa ovat miltei aina samat viisi kirjainta. A, C, T, O ja N.
Näytä biografia

Bio

Marko Saarelainen (s.1975) on Espoosta kotoisin, tätä nykyä Helsingissä asuva graffititaiteilija joka toimii taidekentällä nimimerkillä Acton. Kyseinen nimimerkki on hänellä ollut käytössä jo vuodesta 1989, toisena virallisena nimenä 2019 vuoden alusta lähtien. 1990-luvulla hänen persoonallinen kädenjälkensä oli näkyvä osa Espoon katukuvaa ja näistä vuosista hän julkaisi kahden kolleegansa kanssa kirjan vuonna 2016, sekä sen päivitetyn version alkuvuodesta 2021.

Vuosina 2002 – 2010 graffitit olivat enemmän taka-alalla hänen keskittyessä graafiseen suunnitteluun ja erityisesti musiikkijulkaisujen kuvittamiseen. Vuodesta 2011 lähtien kuvittaminen sai väistyä graffititaiteilun palatessa takaisin kuvioihin ja vuodesta 2013 lähtien hän on toiminut ammattimaisesti pääosin graffititaiteen parissaa.

Saarelaisen töissä keskiössä on graffitin perusydin eli kirjaimet. Ajan myötä poliittinen vuoropuhelu julkisen tilan omistussuhteista onkin jäänyt hänen tekemisissään taka-alalle fokuksen ollessa kirjainmuotoilussa klassisen graffititaiteen ehdoin. Hän kuuluu niihin harvoihin kotimaisiin graffititaiteilijoihin, joiden teoksia on ollut esillä niin yksityisnäyttelyissä gallerioissa kuin ryhmänäyttelyissä taidemuseoissa. Hän on vuosittain osallistunut kansainvälisiin Meeting of Styles –graffititapahtumiin vuodesta 2016 lähtien.

Saarelainen työskenteli Taiteen edistämiskeskuksen taiteilija-apurahalla tammikuu – kesäkuu 2017 välisen ajan. Apurahan myöntöhetkellä hän oli ensimmäinen kotimainen graffititaiteilija, jolle myönnettiin valtion taiteilija-apuraha nimenomaan graffititaiteen työstämiseen. Puolivuotiskauden aikana hän maalasi teoksia ”Rakkaudesta vapauteen” näyttelyä varten, joka oli ensimmäinen kotimainen pelkästään graffitia esittelevä näyttely taidemuseossa. Apurahakauden aikana Saarelainen työskenteli kolmen viikon periodin Suomen taiteilijaseuran ateljeesäätiön residenssissä Espanjan Marbellassa.

Saarelainen on ollut MUU ry:n jäsen vuodesta 2014 lähtien ja Taidemaalariliiton kokelasjäsen vuoden 2019 alusta lähtien. Helsingin taiteilijaseuraan hänet hyväksyttiin 2020. Kaikkiin taiteilijajärjestöihin hän on hakenut graffititaiteella ja graffititaiteen tekijänä.

Graffitimaalamisen motiiveistaan Saarelainen kertoo seuraavaa: “Taiteeni itseisarvo ei ole ilahduttaa tai herättää hyväksyntää. En maalaa miellyttääkseni katsojaa tai koristaakseni yhteistä elinympäristöämme. Graffitimaalaaminen on performanssi, joka keskustelee aina maalattavan kohteen ja siihen luotujen ennakko-odotusten kanssa. Maalausprosessini on useimmiten tylsän monotoninen, mutta teosten koon ja luonteen takia silti dynaaminen, suorastaan aggressiivisen vauhdikas. Prosessin lopputulemana on kirjaimista muodostuva teos, joka on maallikolle erittäin vaikeasti lähestyttävä, sanomaltaan jopa eksklusiivinen.