Loading…

3 puuta ja maja

Markku Haanpää
Maalaus / monotypia, 2015, 118x136 cm, yksityisomistuksessa.
Avainsanat: maalaus, monotypia, abstraksti, maisema.