Hiilikasojen poismaalaaminen
Loading…

Mia Seppälä: Hiilikasojen poismaalaaminen

Valmistumisvuosi: 2020
Tekniikka: Osallistava performanssi
Avainsanat: Mia Seppälä, Poismaalaaminen, Off-painting
Hanasaaren kivihiilikasojen pois-maalaaminen / 21.1.2020 Helsinki

Poismaalaamisen menetelmää voidaan ajatella tapahtumien luomisena, rakentamisena, toteuttamisena ja myös simuloimisena. Perustavalla tasolla on kyse tapahtumiseen liittyvien voimien tuomisesta koettaviksi julkisessa tilassa. Nähtävissä olevan, hitaasti liikkuvan kuvan ja kuultavissa olevien äänien ja muiden aistimuksien muodossa. Katsoja-kuulija osallistuu sitten tuohon tapahtumiseen omin aistimuksin.

Yhtä hyvin voitaisiin puhua uudenlaisista tapahtumista pikemmin kuin subjektifikaation prosesseista: tapahtumista, jotka on selitettävissä niihin johtaneilla tai niistä johtuvilla tilanteilla. Ne ilmaantuvat hetkiseksi ja juuri tuo hetki on ratkaiseva.

https://miaseppala.files.wordpress.com/2020/02/off-painting-method.pdf

 

Lisäkuvat teoksesta

Lisäkuva teoksestaLisäkuva teoksestaLisäkuva teoksesta