Kakkukahvit
Loading…

Hannu Konola: Kakkukahvit

2003 80cm x 60cm