Lyhtypolku
Loading…

Sven-Olof Westerlund: Lyhtypolku

akryyli, 60 x 80 cm, 2003