Syvyys / Depth
Loading…

Kristiina Ketola: Syvyys / Depth

81x50cm, akryyli, 2012, kuva: Sakari Viika.