Tasa-arvo
Loading…

Krister Gråhn: Tasa-arvo

Lasten liukumäestä toteutetun toisinnon portaat ja tuet on rikottu siten, että liukumäen
ylä- ja alatasanne ovat laskeutuneet samalle korkeudelle.