RoaM -valokuvapohjainen videoteos/ Photo-based video work. 2011-2012
Loading…

Kirsimarja Metsähuone: RoaM -valokuvapohjainen videoteos/ Photo-based video work. 2011-2012

Avainsanat: mediataide, valokuva, video, urbaani, kaupunki, rooma, italia, matka, arkkitehtuuri, kadut, ihmiset, äänet, kuvat, värit, merkkikieli, graffiti, kerrostuneisuus
RoaM on 10 vuoden aikana kuvattu täysin valokuvapohjainen 1500 valokuvasta koostuva yksikanavainen videoteos ihmisen ja urbaanin rakennetun ympäristön välisestä dialogista.

Kamera, silmä, vaeltaa ympäriinsä dokumentoiden ja tehden kuvaamalla näkyväksi sattumanvaraisia epätarinoita, urbaania visuaalista merkkikieltä, ihmisen läsnäoloa, muistoja läsnäolosta, tilaa ja tilassa olemista, kollaasimaisia kuvafragmentteja, hetken olemassaolevia kompositioita, kädenjälkeä ja ilmaisun vapautta symbolien, kuvien ja tekstien muodossa.

Musiikki: Arthur Cravan

8:27 min

Yksikanavainen videoteos.

2011-2012

www.kirsimarja.net/roam---excerpt.html

Taiteilijan teoksia